top of page

Dane do przelewów

Opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu regulować należy za pośrednictwem konta bankowego:

Publiczne  Przedszkole „Dębowe Ludki”

ul. Jasna 6

05-420 Józefów

 93 1160 2202 0000 0003 3216 0983

W tytule należy umieścić imię i nazwisko dziecka oraz numer karty.

Wpłaty na fundusz Rady Rodziców można dokonywać przelewem na konto bankowe
Rady Rodziców Publicznego Przedszkola Dębowe Ludki w Józefowie

37 1160 2202 0000 0003 1136 0244

Bank Millenium

bottom of page