top of page

Zajęcia ruchowe

W roku szkolnym 2020/21 dzieci będą brały udział w 2 rodzajach aktywności ruchowej :

 

 

GIMNASTYCE KOREKCYJNEJ

 

USPRAWNIANIU RUCHOWYM z elementami integracji sensorycznej

 

 

Na zajęciach GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ ruch podporządkowany jest przede wszystkim celom terapeutycznym, a wszystkie działania idą w kierunku korekcji postawy ciała, zapobieganiu wadom postawy lub ich korygowaniu oraz wyrównywaniu zaburzeń w rozwoju motoryki dużej, wspomagających  harmonijny rozwój dziecka.

 

 

CELE I ZADANIA GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ

 

 1. Wyrobienie u dziecka nawyku prawidłowej postawy, we wszystkich sytuacjach i czynnościach dnia codziennego.

 2. Nauka poprawnego ustawienia głowy względem barków w ćwiczeniach wyprostnych i zadaniach ruchowych polegających na przyjmowaniu pozycji skorygowanych.

 3. Wytworzenie silnej i wytrzymałej stabilizacji mięśniowo-więzadłowej w obrębie kręgosłupa w ćwiczeniach wzmacniających mięśnie osłabione tj. mięśnie grzbietu, brzucha, pośladkowe.

 4. Rozciąganie mięśni przykurczonych, które ograniczają ruchomość stawową i uniemożliwiają przyjęcie postawy skorygowanej tj. mięśnie klatki piersiowej.

 5. Zwiększanie napięcia mięśniowego stóp z naciskiem na łuk podłużny i poprzeczny, decydujący o ich wysklepieniu - przeciwdziałanie niewydolności mięśniowej.

 6. Elongacja czynna kręgosłupa w różnych pozycjach wyjściowych.

 7. W ramach oddziaływania ogólnorozwojowego dzieci wzmacniają mięśnie RR, obręczy ramiennej oraz mięśnie NN obręczy biodrowej.

 8. Opanowanie umiejętności oddychania torem piersiowym stosując ćwiczenia oddechowe wolne i wspomagane.

 

 

Na zajęciach USPRAWNIANIA RUCHOWEGO z elementami integracji sensorycznej ruch podporządkowany jest również funkcji terapeutycznej, polegajacej na przywróceniu maksymalnie możliwej sprawności fizycznej dziecka połaczonej ze stymulacją sensoryczną.

CELE I ZADANIA USPRAWNIANIA RUCHOWEGO

 

 1. Stymulowanie układu przedsionkowego i proprioceptywnego.

 2. Kształtowanie obrazu i schematu ciała oraz orientacji przestrzennej.

 3. Rozwijanie koordynacji ruchowej, równowagi, sekwencyjności oraz doskonalenie ruchów naprzemiennych.

 4. Poprawa koncentracji, skuteczności wykonywanych poleceń oraz zadań.

 5. Kształtowanie odruchu obronnego

 

 

W zajęciach USPRAWNIANIA RUCHOWEGO będą wykorzystywane następujące sprzęty:

 

 • tory fakturowe

 • kształtka rehabilitacyjna ( walec)

 • dyski sensoryczne

 • poduszki sensomotoryczne

 • piłeczki i wałeczki z wypustkami

 • mata sensoryczna ( jeżyk)

 • półkola balansowe

 • ścieżka dużych kamieni

 • ścieżka sensoryczna

 

W czasie w/w aktywności ruchowych zakres ćwiczeń, stopień trudności, formy, metody i zasady zostaną dostosowane do psychofizycznego i motorycznego rozwoju oraz wydolności organizmu dziecka, biorąc pod uwagę jego indywidualne możliwości.

 

 

W razie potrzeby proszę o kontakt e-mail: j.piekarynka@wp.pl

 

 

 

 

                                                                                  Ze sportowym pozdrowieniem

 

                                                                                              Joanna Piekarek

d67c4b0eca511de8bb0ab1716753c721.png
bottom of page