DOKUMENTY REKRUTACYJNE

 

 

 

Rekrutacja do naszego przedszkola odbywać się będzie  w terminie od 27 lutego  do 12 marca 2020 r.


Poniżej przedstawiamy dokładny harmonogram rekrutacji:

1.  od 27.02.2020 -12.03.2020 r. do godz 15:00 - złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez   
     kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

 

2.  od 13.03.2020 r.- 27.03.2020 r. do godz.15:00 - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola,

 

3.   31.03.2020 r. do godz.15:00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów
      niezakwalifikowanych

 

4.  do 06.04.2020 r. do godz.15:00 - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

5.   09.04.2020 r. do godz.15:00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do
      naszego przedszkola 

Poniżej znajdują się dokumenty do pobrania:

© 2017 by Publiczne Przedszkole Dębowe Ludki