top of page
logopeda_2.png

Zajęcia z logopedą - Dorotą Brańką

W naszym przedszkolu prowadzone są zajęcia logopedyczne.   Do terapii kwalifikowane są dzieci po przeprowadzeniu
u wszystkich  cztero-, pięcio- i sześciolatków badań wstępnych (przesiewowych). Zajęcia prowadzone są indywidualnie lub grupowo. Dzieci mają założone zeszyty w których umieszczane są karty pracy i ćwiczenia do kontynuowania w domu. Przedszkolaki bardzo chętnie uczestniczą w tych zajęciach. Z niecierpliwością czekają na nagrodę - pieczątkę po ćwiczeniach, które  odbywają się w formie gier i zabaw z wykorzystaniem licznych pomocy takich jak: gry planszowe, tablica multimedialna (programy komputerowe), dmuchajki, słomki, piórka, ilustracje, książeczki.
Świat logopedii w przedszkolu „Dębowe Ludki” jest pełen dobrych emocji, uśmiechu i radości!

logopeda.jpg
bottom of page