O przedszkolu

Ramowy rozkład dnia dzieci młodszych

7:00 - 8:30 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy służące realizacji pomysłów
i zainteresowań dzieci.
(8:00 - 13:00 Realizacja podstawy programowej.)
8:00 - 8:45 Zabawy dowolne. Gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne,
badawcze służące realizacji programu wychowania przedszkolnego. Rozmowy w oparciu o
oglądane ilustracje. Ćwiczenia ortofoniczne, słuchowe, gramatyczne itp. Słuchanie
utworów literatury dziecięcej. Opowiadanie historyjek obrazkowych. Prace porządkowo –
gospodarcze.
8:45 - 9:00 Poranna zabawa ruchowa.
9:00 - 9:30 Zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania. Śniadanie.
9:30 - 11:45 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą (kierowane
i niekierowane), rytmika, zabawy w jęz. obcym nowożytnym przygotowujące dzieci do
posługiwania się tym językiem. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Religia (na wniosek
rodziców). Zabawy dowolne. Spacery, zabawy na świeżym powietrzu, zabawy i gry ruchowe,
obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze. Zabawa ruchowa z określonym
elementem ruchu. Prace porządkowe w sali.
11:45 - 12:30 Czynności samoobsługowe i higieniczne, przygotowanie do obiadu. Obiad.
12:30 - 13:00 Czynności samoobsługowe, przygotowanie do leżakowania.
13:00 - 14:20 Relaksacja, odpoczynek, praca indywidualna i korekcyjno – kompensacyjna.
14.20 - 15.00 Tworzenie różnorodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających twórczości
plastycznej, muzycznej, ruchowej, werbalnej dzieci, praca indywidualna, zabawy w kącikach
zainteresowań, zabawy w teatr, prace nauczycielki o charakterze obserwacyjnym. Zabawa
ruchowa z określonym elementem ruchu.
15.00 - 15.30 Czynności porządkowe i samoobsługowe, przygotowanie do podwieczorku.
Podwieczorek.
15.30 - 18:00 Zabawy zorganizowane lub dowolne z inicjatywy dzieci, ćwiczenia
indywidualne dostosowane do możliwości dzieci, zabawy i gry edukacyjne i planszowe przy
stolikach z małym zespołem, czytanie fragmentów książek, układanie puzzli, ćwiczenia
grafomotoryczne, prace porządkowe w sali i w półkach indywidualnych. Pobyt na
powietrzu, obserwacje pedagogiczne, kontakty okolicznościowe. Rozchodzenie się dzieci.

Ramowy rozkład dnia dzieci starszych

7:00 - 8:30 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy służące realizacji pomysłów
i zainteresowań dzieci.
(8:00 - 13:00 Realizacja podstawy programowej.)
8:00 - 8:45 Zabawy dowolne. Gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne,
badawcze służące realizacji programu wychowania przedszkolnego. Rozmowy w oparciu
o oglądane ilustracje. Ćwiczenia ortofoniczne, słuchowe, gramatyczne itp. Słuchanie
utworów literatury dziecięcej. Opowiadanie historyjek obrazkowych. Prace porządkowo –
gospodarcze.
8:45 - 9:00 Ćwiczenia poranne
9:00 - 9:30 Zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania. Śniadanie.
9:30 - 11:45 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą (kierowane
i niekierowane), rytmika, zabawy w jęz. obcym nowożytnym przygotowujące dzieci do
posługiwania się tym językiem. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Religia (na wniosek
rodziców). Zabawy dowolne. Spacery, zabawy na świeżym powietrzu, zabawy i gry ruchowe,
obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze. Zabawa ruchowa z określonym
elementem ruchu. Prace porządkowe w sali.
11:45 - 12:30 Czynności samoobsługowe i higieniczne, przygotowanie do obiadu. Obiad.
12:30 - 13:00 Relaksacja, odpoczynek, praca indywidualna i korekcyjno - kompensacyjna
13.00 - 15.00 Tworzenie różnorodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających twórczości
plastycznej, muzycznej, ruchowej, werbalnej dzieci, praca indywidualna, zabawy
dydaktyczne o charakterze poszerzającym temat, zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub
zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy w teatr, prace nauczycielki o charakterze
obserwacyjnym; Zajęcia dodatkowe (w tym religia na wniosek rodziców). Zabawa ruchowa
z określonym elementem ruchu.
15.00 - 15.30 Czynności porządkowe i samoobsługowe, przygotowanie do podwieczorku.
Podwieczorek.
15.30 - 18:00 Zabawy zorganizowane lub dowolne z inicjatywy dzieci, ćwiczenia
indywidualne dostosowane do możliwości dzieci, zabawy i gry edukacyjne i planszowe przy
stolikach z małym zespołem, czytanie fragmentów książek, układanie puzzli, ćwiczenia
grafomotoryczne, prace porządkowe w sali i w półkach indywidualnych. Pobyt na
powietrzu, obserwacje pedagogiczne, kontakty okolicznościowe. Rozchodzenie się dzieci.