top of page

Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz.
Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż.

/J. Korczak/

psych.gif

Zajęcia z psychologiem - Anną Strawą

W Przedszkolu Dębowe Ludki, dzieci objęte są pomocą psychologiczną.

Podczas pracy z psychologiem prowadzone są zajęcia grupowe dla dzieci w formie treningu umiejętności społecznych, zajęcia indywidualne wspomagające rozwój poznawczo-behawioralny i emocjonalno-społeczny. Podczas spotkania
z psychologiem wykorzystywane są głównie: zabawa, rysunek, rozmowa, obserwacja swobodnego zachowania dziecka.

Psycholog rozpoznaje możliwości rozwojowe dzieci, pomaga w rozwiązywaniu trudnych problemów wychowawczych, prowadzi badania psychologiczne na życzenie rodziców bądź na wniosek nauczycieli, diagnozuje sytuacje wychowawcze
w celu wspierania rozwoju dziecka, prowadzi indywidualne konsultacje psychologiczne, organizuje warsztaty dla rodziców, współuczestniczy i realizuje zalecenia wynikające z orzeczeń i opinii poradni specjalistycznych.

Jeśli mają Państwo jakieś pytania dotyczące własnego dziecka, coś w jego zachowaniu Państwa niepokoi, potrzebują Państwo porady, wskazówki, zapraszamy na konsultacje z psychologiem. 

bottom of page