© 2017 by Publiczne Przedszkole Dębowe Ludki

Rekrutacja

Pragniemy poinformować Państwa, że uzupełniająca rekrutacja do naszego przedszkola odbywać się będzie  w terminie od 5  do 8  sierpnia  2019r.

Poniżej przedstawiamy dokładny harmonogram rekrutacji.

 

1) od 5 do 8 .08.2019 r. do godz 15:00 -złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

 

2) od 9 do 16 .08. 2019r. do godz.15:00 -weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola,

 

3) 20.08.2019r. do godz.15:00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

4) do 23.08.2019r..do godz.15:00 -potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

5) 27.08.2019r. do godz.15:00-podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do naszego przedszkola 

Poniżej załączamy wnioski do wypełnienia i prosimy o złożenie w siedzibie przedszkola pierwszego wyboru.