top of page

RAMOWY ROZKŁAD DNIA GRUPY „KRASNOLUDKI”

07:00-08:45  - Zajęcia opiekuńcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi, zabawy dowolne – stwarzanie sytuacji zabawowych                                     służących realizacji pomysłów dzieci. Gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne, badawcze                                     służące realizacji programu wychowania przedszkolnego. Rozmowy w oparciu o oglądane ilustracje. Ćwiczenia                         ortofoniczne, słuchowe, gramatyczne itp. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym oraz z                         dzieckiem zdolnym, zabawy integrujące grupę.

08:45-9:00 -    Poranne zabawy ruchowe. Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, czynności higieniczne i                                 samoobsługowe w łazience.

09:00-09:30 -  Śniadanie. Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych                             oraz dbałości o zdrowie.

09:30-10:30 -  Realizacja zajęć edukacyjno-wychowawczych z całą grupą w oparciu o podstawę programową. Organizowanie                         zabaw twórczych i ruchowych zgodnie z tematyką zajęć.  rytmika, zabawy w jęz. obcym nowożytnym                                         przygotowujące dzieci do posługiwania się tym językiem. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Religia (na                               wniosek rodziców). Zabawy dowolne, zabawy konstrukcyjne, sensoplastyczne.

10:30-11:30  - Czynności samoobsługowe przed wyjściem (nauka ubierania się, wiązania sznurowadeł, zapiania guzików,                               suwaków – doskonalenie czynności). Zabawy swobodne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, wycieczki i spacery –                             poznanie środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola. 

                       Zabawy z językiem obcym nowożytnym.

11:45-12:00 -  Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe.

12:00-12:30 -  Obiad. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami. Kulturalne                               zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.

12.30-12.50 -  Zabiegi higieniczne, przygotowanie do relaksu – nabywanie umiejętności samoobsługowych związanych ze                               zdejmowaniem i zakładaniem elementów garderoby.

12:50-14:20 -  Odpoczynek na leżakach przy muzyce relaksacyjnej, słuchanie bajek, baśni

14:20-14:50 -  Tworzenie różnorodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających twórczości
                       plastycznej, muzycznej, ruchowej, werbalnej dzieci, praca indywidualna, zabawy
                       w kącikach zainteresowań, zabawy w teatr, prace nauczycielki o charakterze obserwacyjnym. Zabawa ruchowa                         z określonym elementem ruchu.

14:50-15:00 -  Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.

14:30-15:00 -  Podwieczorek – kultura spożywania posiłków.

14:50-16.00 -  Zabawy ruchowe, gry dydaktyczne, praca wyrównawcza, zajęcia w małych zespołach, omówienie z dziećmi                             wydarzeń dnia. Własna aktywność dzieci. Praca indywidualna
                       o charakterze wyrównawczo-stymulującym oraz z dzieckiem zdolnym.

16:00-17:00 -  Zabawy inicjowane przez dzieci w kącikach zainteresowań, porządkowanie sali.

                       Zabawy dowolne w sali lub na powietrzu.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA GRUPY „MUCHOMORKI”

kids-painting-banner_29937-4822.jpg

07:00-08:40 -  Zajęcia opiekuńcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi na bliskie im tematy. Zabawy samodzielne – tworzenie                                  warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę w poczuciu bezpieczeństwa. Praca                                            indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym oraz praca z dzieckiem zdolnym. Zabawy integrujące                          grupę.

08:40-9:00 -    Poranne ćwiczenia gimnastyczne. Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, czynności                                           higieniczne i samoobsługowe w łazience.

                       Zabawy rytmiczne.

9:00-09:20 -    Śniadanie. Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych                             oraz dbałości o zdrowie. Eksponowanie prac dyżurnych.

09:20-10:50 -  Zajęcia kierowane z całą grupą w oparciu o program wychowania przedszkolnego. Organizowanie zabaw                                  twórczych, ruchowych, stymulujących rozwój dzieci zgodnie
                        z tematyką zajęć.

                        Zabawy z językiem obcym nowożytnym. Religia (na wniosek rodziców)

10:50-11:50 -  Czynności samoobsługowe przed wyjściem (nauka ubierania się, wiązania sznurowadeł, zapiania guzików,                                suwaków – doskonalenie czynności). Zabawy swobodne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, zabawy tropiące,                                    wycieczki i spacery, poznanie środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola.

11:50-12:00 -   Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe.

12.00-12.30 -   Obiad. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami. Kulturalne                                zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.

                        Praca dyżurnych, np. nauka nakrywania stołów do obiadu.

12.30-13.00 -   Relaks, słuchanie bajek, muzyki – wyciszenie.

13:05-14:45 -   Tworzenie różnorodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających twórczości
                        plastycznej, muzycznej, ruchowej, werbalnej dzieci, praca indywidualna, zabawy
                        dydaktyczne o charakterze poszerzającym temat, zabawy sensoplastyczne zabawy w ogrodzie przedszkolnym                          lub zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy w teatr, prace nauczycielki o charakterze obserwacyjnym;                                  Praca indywidualna z dziećmi – dostosowanie zadań do możliwości dzieci.

14:45-15:00 -   Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.

15:00-15:20 -   Podwieczorek – kultura spożywania posiłków.

15:20-16.00 -   Zabawy ruchowe, gry dydaktyczne, praca wyrównawcza, zajęcia w małych zespołach, omówienie z dziećmi                              wydarzeń dnia. Własna aktywność dzieci. 

16:00-17:00 -   Zabawy przygotowujące do nabywania umiejętności szkolnych Zabawy inicjowane przez dzieci w kącikach                                zainteresowań, porządkowanie sali.

                        Zabawy dowolne w sali lub na powietrzu.

bottom of page